O Sešitu

Sešit plný hodnot, fantazie a tvořivosti se zaměřuje na posílení a uvědomění lidských hodnot, které jsou v životě dětí stejně důležité jako školní dovednosti a znalosti. Někdy však bývají opomenuty právě pro život důležité hodnoty jako je zdraví, laskavost, radost, rovnováha, zodpovědnost, spolupráce, odvaha, péče o prostředí, trpělivost, jedinečnost... Sešit je jakousi podporou v rámci přiblížení těchto hodnot dětem. Napomáhá také k prohloubení vztahu mezi rodiči - dětmi, učiteli - žáky a slouží k prevenci rizikového chování dětí a výchově dětí k hodnotám.

Každý z krátkých příběhů uvedených v Sešitě je protkán lidskou hodnotou a děti (i dospělí) jej mohou uchopit v rámci své jedinečnosti a přenést do svých vlastních životů. Ke každé hodnotě (příběhu) jsou k dispozici tvořivé (pracovní) listy. Ručně vytvořené obrázky k malování, cvičení zaměřená na rozvoj kreativity, fantazie a především úkoly k posílení konkrétní hodnoty. Nedílnou součástí Sešitu je také plakát (velikost A2), který shrnuje tvořivou formou všechny probírané hodnoty. Děti mohou úkoly ze Sešitu vyplňovat společně s rodiči (prarodiči, průvodci, učiteli, sourozenci, kamarády), případně samy (s podporou dospělého).

Děti milují svět fantazie a nových příběhů, který jim je vlastní. Jednoduché příběhy v Sešitě jsou právě z tohoto světa. Příběhy vznikaly intuitivním vyprávěním (obohaceným dětskou fantazií) a vyústily v „objednávkovou službu“, kdy děti (ve věku 4 – 8 let), se kterými se autor setkával,  navrhovaly místa ve vesmíru, která chtějí navštívit a blíže poznat. Není tedy žádným překvapením, že mezi běžnými planetami, které známe, lítají ve vesmíru také planety Cukrová, Dračí, Akrobatická nebo Čokoládová.

Nebojme se rozšířit své vnímání, vlastní úhly perspektivy a vydejme se do světa fantazie, hodnot a tvoření společně s dětmi. Obohaťme novou generaci dětí hodnotami, které mají v životě své nezastupitelné místo.

 

Video